• Άγγελος Χειρδάρης - Πολιτικός Μηχανικός M.Sc
  • Έχετε ερωτήσεις; 210 464 0561 / 694 435 9893

Το Τεχνικό Γραφείο

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
30 ΧΡΟΝΙΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΠΟΡΕΙΑΣ

Το Τεχνικό Γραφείο με επικεφαλής τον Άγγελο Χειρδάρη, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην αντοχή των υλικών – κατασκευών, αποτελεί ένα σταθερά αναπτυσσόμενο γραφείο μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών οικοδομικών και τεχνικών έργων, το οποίο δραστηριοποιείται από το 1991 στην Κέρκυρα και από το 2019 στα πλαίσια της επιτυχούς πορείας του με νέο υποκατάστημα και στην Αττική.

Ειδικεύεται στη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων, στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση και την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, παρέχονται τεχνικές, πολεοδομικές και νομικές συμβουλές σε προσωπικό ή σε τηλεφωνικό ραντεβού το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.